רמי גיל


הבית מתאפיין בשקיפות מכסימלית לחצר הסובבת אותו, כאשר מחזיתו ניתן לצפות בחצר האחורית
הגינון האינטנסיבי של החצר נשען על מערכת סבכות פלדה מפותחת

תכנון במסגרת השותפות "ארכיטקטורה" רמי גיל ושמואל גרוברמן אדריכלים ומתכנני ערים

   
   
 www.mytoot.com  קורלנד עיצובים
 www.tetitu.co.il  teti-tu

 

aaaa