רמי גיל


"מיקום:  המכון למאבק במדבור בקמפוס שדה בוקר של "אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שטח: כ 1,500 מ"ר
מהות: מכון למדעים וטכנולוגיה של המים. מכיל חדרי לימוד, מעבדות , ומשרדים   
   
 www.mytoot.com  קורלנד עיצובים
 www.tetitu.co.il  teti-tu

 

aaaa