רמי גילמיקום: בית הספר למאבק במידבור, קמפוס  שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שטח: כ 5,200 מ"ר
תיאור: המבנה מכיל את מחלקות המיקרו ביולוגיה, אקולוגיה מדברית, חקלאות באזורים צחיחים, גיאולוגיה, וביוטכנולוגיה וכולל אודיטוריום, חדרי הרצאות מעבדות ומשרדים

   
   
 www.mytoot.com  קורלנד עיצובים
 www.tetitu.co.il  teti-tu

 

aaaa