רמי גיל


צורתו האקלקטית של הבית משקפת את רב התרבותיות של בעליו. השימוש וסוג  האבן מאזכרים מקומיות ישראלית והגמלונים מבטאים מסורת בנייה  אירופאית   
   
 www.mytoot.com  קורלנד עיצובים
 www.tetitu.co.il  teti-tu

 

aaaa