רמי גילהבית מתאפיין בחלל פנימי רציף ושקוף כשהחציצה הפנימית מתבצעת באמצעות מחיצות שקופות ווילונות
   
   
 www.mytoot.com  קורלנד עיצובים
 www.tetitu.co.il  teti-tu

 

aaaa